Dagen er ikke helt det samme før en av de gode spillerene sender en melding til meg om å få tilbake helten som besøker meg. Ingen respekt for fengselstraff blant dem [hiding]

(Siden dere spurte om...