Me som vil ha stor "J" i "Jul" berre etter puktum, eller som fyrste bokstav i ny setning.