Hver eneste runde er det alltid noen allianser og noen spillere som skiller seg mer ut enn andre. I denne tråden kan dere nominere de spillerne dere mener fortjener en ekstra påskjønnelse, og som det er verdt å minnes. Dere kan legge til egne titler dersom det er noen jeg har glemt, eventuelt la noen stå blank dersom dere mener det ikke er noen som kan leve opp til dem.

Jeg vil minne om at kategoriene på ingen måte er skrevet i stein, dere kan selv velge de dere ønsker dele ut til andre.


Spiller

Beste spiller -

Beste leder -

Beste defensive spiller -

Beste offensive spiller -

Mest undervurderte konto -

Mest overvurderte konto -

Mest verdsatte spiller -

Hyggeligste spiller -

Beste taktiker -

Rundens joker - enkeltspiller med størst betydning for serveren (kanskje enkelthendelser hvor en spiller har hatt stor/avgjørende betydning?)

5 spillere (fra en annen allianse) jeg vil være alliert med på neste server -

5 spillere (fra egen allianse) jeg vil være alliert med på neste server -

Allianse

Beste allianse -

Mest undervurderte allianse -

Mest overvurderte allianse -

Beste defensive allianse -

Beste offensive allianse -

Beste ledelse -

Diverse kategorier

Beste manipulator -

Rundens nykommer -

All respekt til... (spiller, allianse, konto)

Beste galler -

Beste romer -

Beste germaner -

Beste forumdeltaker -

Verdt å minnes

Beste hendelse -

Verste hendelse -

Beste bruk av artefakt -

Verste bruk av artefakt -

Største tabbe -

Viktigste begivenhet -

Største overraskelse -

Hvorfor min allianse tapte/vant -

Andre spillere som bør nevnes -

På denne måten kommer jeg til å huske Server 3: