Viser resultater 1 til 3 av 3

Tråd: Serveren er 35 dager gammel! La oss analysere den!

 1. #1

  Standard Serveren er 35 dager gammel! La oss analysere den!

  Hei!

  Det er på tide å dra i gang serverens andre analyse, nå med en litt mer moden server å se på. La oss først plukke opp tråden fra forrige gang, og også denne gangen tar vi utgangspunkt i de 30 største alliansene:

  Fra størst til minst (pop):

  Sverige:

  SW-PoW
  Scramble
  .SW-PoW.
  SW-PoW.
  Def&Dest
  =TH=
  KFT
  [SPARTA]

  Samlet antall spillere: 205
  Gjennomsnittlig innbyggertall: 1388
  Pop totalt: 284506

  Danmark:

  HD
  DK 1
  DK-NV
  NFL
  DK-N
  DK-F
  DW
  DWO

  Samlet antall spillere: 182
  Gjennomsnittlig innbyggertall: 1425
  Pop totalt: 259365

  Finnland:

  =MS=
  =SM=
  DV
  Sailors™
  WF
  WF 2
  Eliitti

  Samlet antall spillere: 150
  Gjennomsnittlig innbyggertall: 1687
  Pop totalt: 253028

  Norge:

  H
  D A D
  Mermaids
  NMAX
  AC
  FANTASIA

  Samlet antall spillere: 100
  Gjennomsnittlig innbyggertall: 1725
  Pop totalt: 172433

  Altså...

  Sverige: 205 kontoer (Ø=1388)
  Danmark: 182 kontoer (Ø=1425)
  Finland: 150 kontoer (Ø=1687)
  Norge: 100 kontoer (Ø=1725)

  La oss kommentere disse tallene litt:

  Finland:

  Finland var størst ved forrige analyse, og det med hele 251 kontoer. Nå har de altså mistet hele 100 kontoer, og fraksjonen er omtrent på samme størrelse som den danske fraksjonen. Det kan dog se ut til at det er de beste spillerne som er med videre, for de har en Ø som er mye bedre enn Danmark og Sverige, og er faktisk nesten på samme nivå som Norge.

  Det som er Finlands store problem er at de er fantastisk dårlig organisert, i alle fall om man tar utgangspunkt i geografisk plassering. Etter en rask titt på gettermap er det tydelig at de er spredt på alle kvadrantene, og det er lite som tyder på noe organisert plan.

  Min konklusjon er at finnene på egenhånd er så godt som sjanseløse til å vinne denne serveren. Finske enkeltallianser kommer nok til å alliere med de andre nasjonale fraksjoner, men det virker som om man muligens bør begynne å glemme ideen om en finsk fraksjon, og heller se på de finske alliansene som enkeltallianser uten noe organisert samarbeid dem i mellom.

  Sverige:

  Sverige er med sine 205 spillere serverens største fraksjon, og det med relativt god margin. De er bare 10 færre enn ved forrige analyse, og om vi sammenligner med finnene er det en kjempeprestasjon! Svenskene har dessuten klart å plassere de fleste av sine spillere i nordvest, med noen få allianser som unntak.

  Problemet til svenskene er at de er den fraksjonen som har lavest Ø, altså lavest gjennomsnittlig størrelse på kontoene sine. Det ser likevel ut til at i stor grad kommer til å være en av serverens maktfaktorer, og om de klarer å sette ting i system kan de fort bli en svært farlig utfordrer i kampen om å bygge verdens underverk.

  La oss også ta med påstanden om at de finske spillere er gode i svensk, at Finland og Sverige av historiske grunner har et tett forhold til hverandre, og at finnene ikke ser ut til å ha dannet noen egen fraksjon. Muligens vil dette føre til at svenskene får mange finske forsterkninger etterhvert, og det befester konklusjonen om at svenskene nok har mange gode kort å spille før man til slutt skal kåre en vinner.

  Danmark:

  Danmark er med sine 182 kontoer serverens nest største fraksjon. Fra forrige analyse har de kun mistet 3 kontoer. For den glemske leser minner jeg om at finnene har mistet 100 og at svenskene har mistet 10. Danskenes Ø er bedre enn svenskenes, men er likevel ganske langt bak finnenes og nordmennenes.

  Geografisk har danskene i stor grad klart å samle seg i sørøst, men i likhet med svenskene er det noen allianser som bor i et annet område enn kjerneområde. At danskene kommer til å være en maktfaktor på serveren er det liten tvil om. Jeg vil likevel argumentere for at svenskene er en større favoritt til å vinne til slutt på grunn av større språklige og historiske bånd til Finland.

  Det må også sies at danskene her i Norge har et fryktinngytende rykte. Ryktet forteller at danskene har en aggressiv spillestil, og at de ofte starter krigingen lenge før artefaktene. Om vi får se noe til dette på denne serveren blir spennende å se. Hvis danskene har planer om å starte en tidlig krig blir det spennende å se hvem de velger å måle krefter med, og ikke minst om de lykkes med denne strategien.

  Norge:

  Norge har fremdeles 100 kontoer, akkurat det samme antallet som vi hadde ved forrige analyse. Vi har dessuten en Ø som er suverent bedre enn danskenes og svenskenes. Finnene er ikke så lang bak i Ø, men når vi ser at nesten samtlige av de norske spillerne ligger i riktig område distanserer vi oss også fra dem.

  Likevel er det altså slik at Norge er den minste fraksjonen, og hvis vi sammenligner oss med svenskene så har vi bare 60,6% av deres størrelse. (Husk også at svenskene nok kommer til å få endel finske forsterkninger). Hvis vi konkluderer med at finnene allerede er ute av kampen faller altså tittelen som underdog fremdeles på Norge, men en innstilling som går ut på at vi må jobbe hardt for å vinne er kanskje et fornuftig og godt utgangspunkt?

  Det hersker en generalisering om at norske spillere er simmere, i alle fall frem til artefaktene. Med en imponerende Ø er det i alle fall ingen tvil om at vi er gode på å simme, men det store spørsmålet er om vi parkerer de andre fraksjonene i simmesporet på grunn av at de prioriterer tropper, eller om det rett og slett er fordi vi er mer aktive og bedre enn det de er.

  På .no-laget er det ekstremt mange gode spillere, og for min del er det liten tvil om at dette er den sterkeste norske alliansen som noen gang har eksistert. Veteraner fra fjern og nær fortid har samlet seg, og dette er serveren hvor vi endelig får lov til å spille på samme lag. Vi er i en situasjon hvor det fort kan bli kvantitet vs kvalitet, og det blir derfor meget spennende å se om vi klarer å utnytte våre få, men sterke, kontoer på en god måte.

  La oss prøve å trekke noen konklusjoner:

  - Sverige er allerede størst, og får sannsynligvis litt finske forsterkninger. Jeg våger meg derfor til å utrope dem som en foreløpig favoritt.

  - Danskene er nest størst, og de har litt færre men større kontoer enn Sverige. Danskene skal på ingen måte avskrives, og deres vinnersjanser er også meget gode.

  - Finnene er omtrent like store som danskene, men virker dårlig organisert. Alene tror jeg ikke de har sjanse til å vinne, og det blir derfor meget spennende å se hvilken/e fraksjoner de ender opp med å kjempe for.

  - Norge er serverens lille elite lag. Våre kontoer er bedre, men vi er veldig mange færre, og må derfor ses på som en underdog. Likevel er nok dette tidens sterkeste norske lag, og om vi spiller kortene våre riktig har vi gode sjanser til vinne.

  Jeg spår at Norge vinner til slutt, faktisk er jeg helt sikker på at Norge vinner til slutt, men så kan man jo argumentere for at jeg muligens ikke er helt objektiv når det kommer til det spørsmålet.

  Sånn, da var vi ferdig med kveldens analyse. La oss nå avslutte med litt statistikk:  Som man kan se er det hele 11 spillere fra .no-laget på topp 20:

  Big.Bad.Wolf
  Annemorpådo
  Blitz
  PP&LL
  Ole Brumm
  Sickmoll
  Gigas Gallus
  Uzza
  Draphaug
  Uction
  the Dark Child

  Godt jobbet!
  Hele 5 norske spillere er representert på plyndrelisten:

  PP&LL
  Pluto
  Thazur
  Draphaug
  Big.Bad.Wolf

  Imponerende!

  På forsvarslisten har vi:

  UiaGirl
  Pluto

  På angrepslisten finner vi fra .no:

  Pluto
  Aylar
  PP&LL  På topp 20 allianser har vi alliansene H, DAD, og Mermaids. Legg merke til at vi kommer svært godt ut av det når vi ser på gjennomsnittlig innbyggertall. Legg også merke til at det er svært mange andre enn oss på denne serveren, så å vinne kommer på ingen måte til å bli noen lett oppgave!  Som dere ser er både H og DAD representert på alle fire kategoriene. På plyndrelisten finner vi også NMAX, og i den sammenheng må det presiserer at det er kun 2 medlemmer i NMAX! DAD er rank 1 forsvarer, og det tyder på at man gjør mye riktig. Legg også merke til at H er rank 1 klatrer, og at det er klasseforskjell sammenlignet med rank 3 og nedover. Rank 3 har forøvrig 50 medlemmer mot H's 46.

  Til slutt må jeg selvsagt avslutte med obligatorisk sitat:

  "Invincibility lies in the defence; the possibility of victory in the attack.

  Sun Tzu

  Og ja, jeg har lest "The Art of War", for de som lurte på det!
  Pwent S4-3|TDC (Seier) http://www.youtube.com/watch?v=W8s2X93IyTU
  Pwent S4-4|Viking (Seier)
  Pwent|Travian turneringsfinalen 2011|(Seier)http://www.youtube.com/watch?v=uVCgldEx-pI
  Lady de Gaul S4-5|Vinter/Fimbul (Seier)

 2. #2

  Standard Analyse post-artefaktene

  Etter en helt vill storm av kommentarer etter forrige analyse er det igjen på tide å bidra til at tastatur over hele Norden får kjørt seg i konkurransen om delta mest på forumet......

  Vi starter som før, men tar denne gangen kun utgangspunkt i de 20 største alliansene:

  Fra størst til minst (pop):

  Danmark:

  HD
  DK 1
  HD*
  DV
  Veritas
  NFL


  Samlet antall spillere: 196
  Gjennomsnittlig innbyggertall: 3267
  Pop totalt: 640294

  Sverige:

  SW-PoW
  .SW-PoW.
  Scramble
  Def&Dest
  KFT


  Samlet antall spillere: 180
  Gjennomsnittlig innbyggertall: 3167
  Pop totalt: 570176

  Norge:

  GB
  HBB
  FANTASIA
  MD
  Mermaids
  AC


  Samlet antall spillere: 102
  Gjennomsnittlig innbyggertall: 4243
  Pop totalt: 432829

  Finland:

  =MS=
  Sailors™
  WF 2

  Samlet antall spillere: 109
  Gjennomsnittlig innbyggertall: 2506
  Pop totalt: 273538

  Altså...

  Danmark: 196 kontoer (Ø=3267)
  Sverige: 180 kontoer (Ø=3167)
  Norge: 102 kontoer (Ø=4243)
  Finland: 109 kontoer (Ø=2506)

  Artefakter (fra topp 20 alliansene)

  Danmark:

  13 små
  6 store
  2 unike (Unik spion og Unik solide bygninger)

  Sverige:

  11 små
  4 store
  1 unik (Unik troppetrener)

  Norge:

  13 små
  7 store
  2 unike (Unik narrens og Unik hemmelig jordkjeller)

  Finland:

  3 små
  1 stor
  2 unike (Unik korn og Unik raskere tropper)

  Angrepspoeng (Fra flest til minst)

  Sverige: 2195442 (Ø=12196)
  Danmark: 2185265 (Ø=11149)
  Norge: 1518821 (Ø=14890)
  Finland: 789417 (Ø=7242)

  Forsvarspoeng (Fra flest til minst)

  Sverige: 1048555 (Ø=5825)
  Danmark: 479019 (Ø=2443)
  Finland: 377274 (Ø=2461)
  Norge: 235459 (Ø=2308)

  Konklusjon:

  La oss la noen andre trekke slutninger denne gangen. Skjønner jo at det ikke er behov for å kommentere hvis jeg gir alle svarene.
  Pwent S4-3|TDC (Seier) http://www.youtube.com/watch?v=W8s2X93IyTU
  Pwent S4-4|Viking (Seier)
  Pwent|Travian turneringsfinalen 2011|(Seier)http://www.youtube.com/watch?v=uVCgldEx-pI
  Lady de Gaul S4-5|Vinter/Fimbul (Seier)

 3. #3
  BerserkBerserk
  Ble medlem
  Feb 2010
  Sted
  Oslo, Norge
  Innlegg
  85

  Standard

  Sitat Opprinnelig skrevet av Pwent Vis innlegg
  Jeg spår at Norge vinner til slutt, faktisk er jeg helt sikker på at Norge vinner til slutt, men så kan man jo argumentere for at jeg muligens ikke er helt objektiv når det kommer til det spørsmålet.
  [/U]
  Klart vi vinner

Lignende tråder

 1. Slette profil eller en gammel innlegg
  By bilal in forum Spørsmål
  Svar: 1
  Siste innlegg: 2013-03-17, 21:17
 2. Historien om en gammel dame..
  By Old Lady in forum NOX - runde 6: september 2009 - januar 2010
  Svar: 21
  Siste innlegg: 2010-01-26, 11:45
 3. Svar: 6
  Siste innlegg: 2009-08-27, 20:13
 4. cropfinder gammel tråd (haster!!!)
  By mr.geek in forum Spørsmål
  Svar: 9
  Siste innlegg: 2009-08-19, 19:42
 5. gammel byggeplan
  By doomslayer45 in forum Spørsmål
  Svar: 3
  Siste innlegg: 2009-02-24, 18:29

Regler for innlegg

 • Du kan ikke poste nye tråder
 • Du kan ikke poste svar
 • Du kan ikke legge ved vedlegg
 • Du kan ikke endre dine innlegg
 •