Siden vi ikke har felles forum, kan denne siden også brukes:

https://www.facebook.com/TravianNordic