Kan Autofullførelse av mottaker av melding skrues av?
Normalt sett så skriver jeg navnet på mottakeren og bytter til emnefeltet, så kommer autofullføreren og blokkerer emnefeltet mitt. kan denne oppførelsen fjernes?