Fått så my pes fra visse her inne at mått nesten bruk forum litt..
så vi starte vell fra starten?

første angrepe som gjorde skade enten til eller fra:...