Samtale mellom Bonehead og narutosasuke

6 Besøksbeskjeder

 1. Skapelsesberetningen, evolusjon, generelt en allmektig kraft kontra naturlover. Det grunnleggende er rett og slett stikk i strid med hverandre. Veldig simplifisert, ved å være religiøs tror du at det finnes to paralelle verdener, en fysisk og en åndelig verden. Vitenskapen tar ikke stilling til den åndelige verden, og baserer seg kun på empiriske beviser. En religiøs vil kunne avvise disse empiriske beviser og begrunne det med argumentasjon fra den åndelige verden.

  Jeg mener selvfølgelig ikke nå å bastant påstå at du har et dualistisk verdenssyn med en fysisk og en åndelig verden, men for meg, som ser dette fra et mer vitenskapelig synspunkt er det realiteten. Om du mener det åndelige er en del av det virkelige bli irrelevant ettersom jeg ikke tror på det åndelige, og dermed må skille det fra det fysiske.
 2. "Snåsamannen er en medieklovn. At religion og vitenskap skal leve fredelig side ved side er en praktisk umulighet ettersom de motsier hverandre på alt for mange punkter."

  Jeg la merke til innlegget ditt nå og jeg vil ikke gjøre det til en diskusjon, er ganske enkelt nyskjerrig.
  Spørsmålet mitt er; hvor er det vitenskapen og religion motsier hverandre (annet enn det at jorda er 6000 år gammel, osv. Jeg har stilt dette spørsmålet til flere i klassen min, men det virker ikke som om det er mange som klarer å gi et ordentlig svar.
 3. Jeg spiller ikke for Stabæk, jeg er bare fan. Jeg bor på Hauger, så er jo ikke så alt for langt unna Sandvika eller Stabekk.
 4. Hvor i Bærum bor du? Sandvika? Jeg bor på Stabekk så ble litt overrasket når jeg så at du spilte for fotballaget her.
 5. Nei, men bor ikke langt unna. Hvordan det?
 6. w00t? Bor du på Stabekk? o.O
Vis besøksbeskjeder 1 til 6 av 6