Forumsregler

Vi velger å tro at de fleste vet hvordan man oppfører seg både på et diskusjonsforum og i virkeligheten. Likevel trengs det reguleringer som sikrer at forumet blir et trygt sted å være og et spennende sted å lære.

Disse reglene gjelder for hele forumet, inkludert (men ikke begrenset til) profil, meldinger, sosiale grupper og alle de individuelle forumsdelene.

§ 1 - Generell bruk av forumet

§ 1a - Aksept
Ved registreringen av en forumkonto aksepterer du samtidig å følge alle reglene på dette forumet.

§ 1b - Regelendring
Travianteamet kan endre reglene på dette forumet når som helst og uten forvarsel. Dersom du ikke ønsker å følge nåværende eller nye regler kan du be en administrator om å slette din konto.

§ 1c - Konto
Det er kun lovlig å ha én bruker på forumet, og flere brukere kan ikke dele en konto. Eieren av e-posten forumkontoen er registrert på, er eieren av forumkontoen. Det er ikke lovlig å gi videre eller på noen annen måte la andre få vite ditt forumpassord.
Dersom du ønsker å slette kontoen din, må du kontakte ForumAdmin. Det å slette en konto for så å opprette en ny konto der intensjonen er å unngå straffepoeng en har pådratt seg på gammel konto, vil ikke bli akseptert.

§ 1d - Språk
Tillatte språk på dette forumet er norsk, svensk, dansk og engelsk.

§ 1e - Sosiale grupper
Det er ikke tillatt å opprette en gruppe med formål å krenke/fornærme forumbrukere, privatpersoner og/eller politiske personer. Rasistiske og/eller diskriminerende grupper er heller ikke tillatt. Det samme gjelder grupper med formål å samle spillere som spiller andre nettspill enn Travian.

Grupper som bryter reglene kan slettes uten varsel.

§ 2 - Moderering

§ 2a - Moderatorene

Moderatorene er ansvarlige for å opprettholde orden på forumet, og for å sørge for at reglene etterleves. Trakassering, snakke nedlatende om moderator og han/hennes avgjørelser og åpent kritisere dette på forumet er ikke tillat og vil kunne medføre utestengelse på forumet.

Moderatorene forebeholder seg retten til å slette innlegg og tråder uten begrunnelse.

§ 2b - En moderators avgjørelse
Dersom du ikke er fornøyd med en moderators avgjørelse kan du ta dette opp med den aktuelle moderatoren.
I det tilfelle at du likevel ikke blir enig med den aktuelle moderatoren kan du ta saken videre til ForumAdmin.

Uenigheten skal ikke under noen omstendigheter søkes løst ved å poste på forumet. Det er ikke tillatt å lage tråder for å diskutere en moderators avgjørelse, inkludert (men ikke begrenset til) straffepoeng, advarsler, lukking av tråder og sletting av poster/tråder.

§ 3 - Oppførsel

§ 3a - Nettetikk

Dette forumet brukes av spillere i alle aldersgrupper. En høflig og respektfull opptreden er påkrevd, og selv om vi tillater en viss slingringsmonn i forhold til at dette er et krigsspill så tolererer vi ikke fornærmelser og nedlatende oppførsel mot andre spillere.

§ 3b - Ordbruk
Bannskap er ikke tillatt. Dersom du tilfeldigvis utløser forumfilteret må du redigere vekk ordet og erstatte det med et mildere ord. Merk at det ikke er tillatt å bevisst forsøke å unngå filteret ved å benytte deg av stjerner, feilstavinger eller andre tegn for å skjule ordet.

§ 3c - Oppfordre til regelbrudd
Det er ikke tillatt å oppfordre andre spillere til å bryte reglene, verken reglene på forumet, på IRC eller i selve spillet.

§ 3d - Utgi seg selv for å være Travianteam
Det er ikke tillatt å utgi seg for å være en del av Travianteamet. Dette inkluderer "hjelpere" som ber om at tråder må låses, spillere må utestenges og ellers poengterer at reglene er brutt. Dersom en regel er brutt skal regelbruddet rapporteres via en privat melding til en moderator eller ved hjelp av rapporteringsknappen

Videre faller bruk av Travianteamets BB-koder inn under denne regelen, og bruk av dem vil kunne bli straffet med øyeblikkelig utestengelse fra forumet.

§ 4 - Regler for posting av poster/tråder

§ 4a - Dobbeltposting og spam

Det er ikke tillatt å poste flere poster med likt innhold i flere deler av forumet (kryss-posting), unntaket er teammedlemmer som poster annonseringer/offisielle poster.

Følgende punkter er heller ikke tillatt:

- Dobbeltposting, - dersom du ønsker svare på flere poster kan du benytte deg av multi-quote knappen og svare alt i ett og samme innlegg.
- Såkalt BUMP (Bring Up My Post) for å få din tråd brakt fram på forsiden.
- Åpne flere tråder med samme tittel og/eller tema som en moderator allerede har lukket.

Som spam inkluderes (men ikke begrenset til) poster som ikke bidrar til trådens tema, tråder som ikke er relatert til forumsdelens tema, poster som kun inneholder bilder/smileys, en forstyrrende mengde av de forskjellige BB kodene og bruk av for stor skrift.

§ 4b - Kamprapporter
Det er tillatt å poste kamprapporter på forumet, men navnene på spillerne/byene/koordinatene må fjernes dersom det på forhånd ikke er gitt tillatelse til å poste disse. Tillatelsen må sendes til en moderator på pm før rapporten blir postet.

Rapporter fra angrep på Verdens Underverk er unntatt fra denne regelen.

§ 4c - Avatar og signatur
Maksimalt tillatt størrelse på avatarer er 120x120 pixler.

Signaturer skal maksimalt være fire linjer, og dersom du legger ut et bilde skal størrelsen være maksimalt 500x100 pixler.
Det er tillatt å benytte autentiske spillernavn i signaturen, dog er det ikke tillatt å utgi seg for å være en annen spiller.

Signaturer og avatarer kan bli endret uten varsel dersom de blir bedømt som upassende.

§ 5 - Forbudt innhold

§ 5a - Reklame, rasisme og annet forbudt innhold

Kommersiell reklame eller annen reklame av noe slag, frastøtende innhold, alvorlige fornærmelser, juks, piratvare/kopibeskyttet innhold, rasistiske uttalelser, radikale politiske uttalelser og alt annet innhold som er i strid med gjeldende lovverk i Tyskland og i Norge er forbudt.

Det er heller ikke tillatt å nevne eller gi ut linker til andre nettleserspill/direkte konkurrenter av Travian.

Travianteamet forbeholder seg retten til å foreta rettslige skritt mot spillere som bryter denne regelen, og teamet har siste ordet i forhold til hva som er tillatt på dette forumet.

§ 5b - Pornografi og annet upassende innhold
Pornografi, voksenbilder og annet innhold, som er støtende og ellers upassende, er forbudt. Alt innhold på dette forumet skal være passende for personer under 18 år.

§ 5c - Private meldinger
Innholdet i private meldinger skal ikke postes på dette forumet uten uttrykkelig tillatelse fra alle involverte parter. Dette gjelder PMer, IGMer (In Game Messages) og andre private meldinger (MSN, IRC, Skype etc).
Det er heller ikke lov å legge ut anonymisterte samtaler uten tillatelse.
Dette gjelder også all kommunikasjon mellom spiller og multihunter/administrator/support.
Tillatelser må sendes til en moderator før innlegget legges ut.

§ 5d - Ban/utestengelser/moderering
Blokkeringer (utestengelser/bans) og moderering gjort på forumet, IRC eller i spillet skal ikke tas opp eller diskuteres på dette forumet.

Diskusjoner om hvorfor en spiller er blokkert er ikke tillatt, slike diskusjoner skal gjøres på privat melding med multihunter, moderator eller admin.

Forsøk på å omgå utestengelser vil resultere i skjerpet straff.

§ 5e - Personlig informasjon
Personlig informasjon som fullt navn (fornavn og etternavn), adresser, telefonnummer, jobbeadresser osv. skal ikke postes uten eksplisitt tillatelse fra den personen informasjonen gjelder.
Tillatelser må sendes til en moderator før innlegget legges ut.


§ 6 - Straff

Moderatorene bestemmer hva som er passende straff i hvert enkelt tilfelle.

Tråder, poster, avatarer, signaturer og diskusjoner som bryter reglene kan redigeres/slettes av moderatorene.

Straff for brudd på forumets regler kan blant annet føre til advarsler, straffepoeng, utestengelse fra enkeltdeler av forumet eller hele forumet og straff på spillerens konto i selve spillet.

Ansvar:
Travian.no tar ikke noe ansvar for hva brukerne skriver i diskusjonsforumet.
Travian.no forbeholder seg retten til å endre reglene uanmeldt, i henhold til § 1b
Uttalelser som administratorer og moderatorer gjør på forumet er ikke de offisielle meningene til Travian, med mindre dette er spesifisert i den enkelte posten.

Tysk og norsk opphavsrettslovgivning (copyright) gjelder for hele forumet.